Takt i mlčenlivost

Takt i mlčenlivost

Zrozenci zimního období, kterému vládne horoskop Kozoroh , jsou mlčenliví, přemýšliví, a pokud řešíte nějaký problém, rádi vás vyslechnou, a se sobě příslovečným taktem jsou schopní vám poradit i povzbudit. Probouzejí v lidech důvěru svým uvážlivým jednáním a jasnými, věcnými stanovisky. Jakoby přesně věděli, co mají říci a jak situace brilantně řešit, bez nějakých skrytých manipulací.

Suchý patron?

Až bychom se mohli začít bát, že s těmito lidmi není legrace. Ale není to tak, sice často bývají zahloubáni do vlastní mysli, ale stejně spokojení jsou mezi svými lidmi. Umí být okouzlující a vtipní, už protože většinou dostali do vínku velkou porci chytrosti a ostrovtipu. Ale přesto, rádi se vracejí do svého klidu, aby mohli pokračovat ve svém sebevzdělávání a duševní činnosti. Protože oni na sobě stále pracují a možná, i když spí.