Oprava kanalizace

Oprava kanalizace

Oprava kanalizace nikdy nebyla jednodušší. Firma TVS – centrum Praha je odborníkem na vodovody a kanalizace a kvalitně provede jakoukoliv opravu.
Sanace krátkou vložkou je bezvýkopová oprava vhodná k opravám, jako jsou například praskliny či netěsná kanalizační hrdla. Část, která je tímto způsobem opravena, získává stejnou pevnost, jakou má zcela nové potrubí. Podmínkou úspěšné a správné opravy je pečlivé vyčištění systému a kamerový průzkum sanovaného úseku kanalizace. Oprava kanalizace krátkou vložkou má mnoho výhod – má naprosto minimální nároky na prostor při manipulaci, není nutné provádět žádné výkopové práce a profil není nijak zvlášť zmenšen.

Sanace krátkou vložkou

Pokud máte problém s kanalizací, obraťte se na firmu TVS centrum Praha. Poradí, pomůžou, přijedou, vše připraví a kvalitně udělají. A oprava kanalizace může začít.

Oprava kanalizace
4 (80%)1